SMPI Al Azhar 9

Kurikulum

Kurikulum

KOMPONEN

KELAS DAN ALOKASI WAKTU

VII VIII IX
A MATA PELAJARAN      
  1. Pendidikan Agama 3 3 3
  2. Pendidikan Kewarganegaraan 3 3 3
  3. Bahasa Indonesia 5
  4. Bahasa Inggris 4 4 4
  5. Matematika 5 5 6
  6. Ilmu Pengetahuan Alam 5 5 5
  7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4
  8. Seni Budaya  2 2 2
  9. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 2 2 2
  10. Prakarya 2 2 2
  11. Bimbingan Konseling 1 1 1
B MUATAN LOKAL      
  1. Bahasa Arab 2 2 2
  2. Bahasa Sunda 1 1 1
  3. Al Qur’an 2 2 2
C Pengembangan Diri      
  1. Tilawati 1 1 1
  2. Native Speaker 1 1 1
  Jumlah 43 43 43